Adviesbureau brandbeveiliging

Begeleiding, advisering, projectering en bemiddeling

De brandbeveiliging van een gebouw omvat vele maatregelen, die altijd in samenhang moeten worden beschouwd.  Blustoestellen zijn belangrijk maar nemen niet de noodzaak weg van andere maatregelen zoals het plaatsen van brandslanghaspels, droge blusleidingen, sprinklers, blussystemen of branddetectie. U kunt zich hierover uitgebreid laten informeren door het adviesbureau van Prevent.

Voldoet mijn gebouw wel aan de brandveiligheidverordening? Hoe kan ik een brand-risicoinventarisatie en -evaluatie laten uitvoeren? Zijn er misschien zelfs bouwkundige aanpassingen nodig?

Dit zijn voorbeelden van vragen waarmee u mogelijk al een tijd rondloopt. Antwoorden op deze vragen, en oplossingen voor probleemsituaties vereisen deskundigheid en vragen om een specialisme dat niet elk bedrijf in huis heeft. Met onze jarenlange ervaring op dit terrein helpen wij u de juiste investeringen te doen en loopt u achteraf niet tegen vervelende verrassingen aan.

Begeleiding, advisering en bemiddelingPrevent zet u op het juiste spoor en begeleidt u langs de verschillende instanties. Desgevraagd kunnen wij overleg voeren met de betrokken partijen en is het mogelijk een compleet plan te maken inclusief tekeningen en schema’s.

Prevent neemt u een zorg uit handen!

  • Begeleiding
  • Advisering
  • Projectering
  • Bemiddeling