Wat is REOB?

Kort uitgelegd: REOB, NCP, CCV en KIWA

REOB gecertificeerd - KIWADe Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen (REOB) omvat een aantal wettelijke eisen en dient ter verbetering van de kwaliteit van het onderhoud aan blusmiddelen. De erkening is gedeponeerd bij het Ministerie van Economische Zaken. De erkenning wordt beheerd door het CCV en wordt afgegeven door Kiwa en het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP).

De regeling is opgesteld in overleg en in samenwerking met:

  • Ministerie van Economische Zaken
  • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Scheepvaartinspectie)
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken (Inspectie voor het Brandweerwezen)
  • Stichting Bedrijven met Bedrijfsbrandweer
  • Verzekeraars (TBBS)

Trivia: Prevent is in 1975 opgericht en stond aan de wieg van de richtlijnen en kwaliteitseisen van de REOB.