Jaarlijkse controle van keerkleppen

Conform NEN 1006

Verontreinigd water mag nooit terugstromen in het waterleidingnetwerk. Daarom is het wettelijk vastgelegd in de Waterleidingwet, dat er terugstroombeveiligingen (keerkleppen) zijn aangebracht bij brandhaspels die op het openbare waterleidingnet zijn aangesloten.
 
Bij een goede werking verhinderen keerkleppen het terugstromen van vervuild water in het leidingnet. Het is dus zaak dat ze goed blijven functioneren. Om dit zeker te stellen moet u de keerkleppen jaarlijks laten controleren conform NEN 1006. De waterleidingbedrijven checken meer en meer of u uw verantwoording hierin heeft genomen.
 
Prevent brandbeveiliging kan jaarlijks, gelijktijdig met het haspelonderhoud, voor u de keerkleppen mee controleren. Hierbij voorziet onze specialist de keerklep van een onderhoudsetiket en legt hij de bevindingen vast in het logboek. Makkelijk, veilig en voordelig.