Op deze website, de vormgeving en de inhoud rust auteursrecht en ligt het intellectuele eigendom bij Prevent Brandbeveiliging B.V. tenzij anders wordt aangegeven. Informatie van derden wordt alleen gebruikt onder verwijzing naar de rechtmatige eigenaar. Personen die menen dat op deze website inbreuk wordt gepleegd op hun intellectuele eigendomsrechten kunnen hun opmerkingen schriftelijk of middels het contactformulier indienen.

Overname van (delen van) de inhoud van deze website is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.