Droge blusleidingen

Keuring en onderhoud

Pictogram blusleiding
Aanleg, onderhoud en reparatie

Een droge blusleiding wordt toegepast in hogere (flat)gebouwen als blusvoorziening voor de brandweer. Deze leiding bestaat in de regel uit een verzinkte stalen pijp met voedings- en aansluitpunten. Het is wettelijk verplicht dat de droge blusleiding en de aansluitpunten jaarlijks worden gecontroleerd conform NEN 1594. Eens per 5 jaar dient de gehele leiding hydrostatisch beproefd te worden.

 

De verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid en dus ook het onderhoud van de droge blusleiding ligt bij de eigenaar c.q. de beheerder van het gebouw. Zeker bij openbare gelegenheden blijken droge blusleidingen vaak niet in optimale toestand te verkeren, waardoor de brandweer in geval van brand niet adequaat kan optreden.

 

Prevent is volledig gespecialiseerd in aanleg, onderhoud en reparatie van droge blusleidingen met hiervoor speciaal opgeleide monteurs.